Monday, 21 November 2011

Pembelajaran Kooperatif


Sehingga hari ini, kami telah mempelajari 4 kaedah pembelajaran iaitu Project Base Learning (PjBL), Pembelajaran inkuiri, Problem Base Learning (PBL) dan Thinking Base Learning (TBL). Pada hari ini, saya telah mempelajari satu lagi kaedah pembelajaran iaitu Pembelajaran Kooperatif.

Pembelajaran Kooperatif adalah kaedah pengajaran iaitu pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil iaitu secara heteragenous. Heteragenous ini bermaksud pelajar mempunyai kemampuan yang berbeza. Di dalam kumpulan ini akan berlakunya proses perbincangan dan interaksi yang aktif antara ahli kumpulan. Akhirnya, pelajar akan melakukan penilaian dan kesimpulan tentang apa yang dibincangkan.

5  PRINSIP PEMBELAJARAN KOOPERATIF

1.    Saling bergantungan secara positif
2.    Penanggungjawaban individu
3.    Interaksi bersemuka
4.    Pengajaran kemahiran sosial eksplicit
5.    Pemprosesan kumpulan

TEKNIK PEMBELJARAN KOOPERATIF
1.    JIGSAW
2.    STAD
3.    GI
4.    TGT
5.    TAI- Team accelerate instruction
6.    Numbered Head Together

TEKNIK JIGSAW
Hari ini kami telah menjalankan Teknik JIGSAW untuk mempelajari pembelajaran kooperatif ini. Setiap pelajar di setiap kumpulan diberi nombor 1 hingga 5. Selepas mendapat nombor, pelajar diarahkan untuk bergerak ke kumpulan yang mempunyai nombor yang sama. Jadi, semua ahli berpecah dari kumpulan asal. Setiap ahli akan bertanggungjawab untuk menjadi PAKAR iaitu tentang teknik yang akan dibincangkan dalam kumpulan yang telah dibahagikan tadi. Kami diberi masa 30 minit untuk berbincang. Setelah selesai, kami kembali ke kumpulan asal dan berkongsi maklumat yang diperoleh.


TEKNIK TAI- Team accelerate instruction
Matlamat = Memberi peluang kepada pelajar yang rendah pencapaian supaya dapat meningkatkan tahap pencapaian seiring dengan pelajar lain.

Langkah2

Ø  Guru akan memberi kuiz
Ø  Pelajar akan menjawab secara individu
Ø  Guru menilai kuiz tersebut dan membahagikan kumpulan kecil berdasarkan markah yang diperoleh. Kumpulan tersebut perlu terdiri daripada pelajar baik, sederhana dan lemah.
Ø  Pelajar akan berbincang jawapan kuiz dengan ahli kumpulan yang telah di agih.
Ø  Guru membuat kuiz sekali lagi untuk menilai kefahaman dan peningkatan markah pelajar.

TEKNIK STAD

Ø  Guru akan mengajar di dalam kelas
Ø  Kemudian, guru akan memberi kuiz untuk memahami tahap kefahaman pelajar.
Ø  Seterusnya, kumpulan kecil dibahagikan mengikut keputusan kuiz. Satu kumpulan mesti terdiri dari tahap pencapaian yang berbeza.
Ø  Pelajar akan berbincang
Ø  Guru memberi kuiz secara individu
Ø  Markah kuiz individu tadi akan dicampurkan dengan markah ahli kumpulan asal tadi.
Ø  Ganjaran diberikan.

TEKNIK TGT

Ø  Cikgu akan mengajar terlebih dahulu.
Ø  Kumpulan dibahagikan kepada 4 atau 5 orang tiap kumpulan
Ø  Guru akan memberi satu soalan dan semua kumpulan akan berbincang untuk selesaikan soalan
Ø  Guru terangkan jawapan.
Ø  Kemudian, kumpulan baru dibentuk mengikut level kefahaman pelajar.
Ø  Guru bagi kuiz
Ø  Pelajar kumpul skor dan kembali ke kumpulan asal

TEKNIK  GI

Ø  Aktiviti dijalankan secara berkumpulan
Ø  Penyiasatan dijalankan
Ø  Ada interaksi, mencari idea dan intrepertation dengan ahli kumpulan
Ø  Analisis maklumat, motivasi diri dan pelajar membentangkan dapatan.
Ø  Guru melakukan penaksiran.
Ø  Teknik ini menggunakan asas inkuiri akademik.

Ujian 1, 2 dan miskonsepsi

Pada hari isnin 21 Nov 2011, dalam kelas Dr.Nurul telah menunjukkan semula hasil untuk ujian 2 iaitu menghasilkan satu rancangan perjalanan pembelajaran. Dr.Nurul telah memilih beberapa hasil kerja pelajar untuk diberi sedikit kritikan yang membina. Setelah, dr membuat sesi refleksi tersebut, barulah saya faham apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan rancangan perjalanan tersebut. Terima kasih Dr kerana memberi peluang kepada kami untuk membetulkan ‘prezi’ tersebutJ
Selepas itu, Dr Nurul mengarahkan kami membuat ujian 1 semula bagi soalan 6 sahaja. Ini kerana Dr ingin memberi peluang untuk menambahbaikan markah yang diperoleh dalam masa 30 minit secara individu. Tujuan utama Dr memberi peluang tersebut kerana Dr ingin memastikan samada kami faham atau tidak dengan apa yang dilakukan semasa fasa 2 inkuiri induktif tersebut.
Setelah selesai menjawab, Dr nurul ingin menguji sekali lagi kefahaman kami dengan persoalan berkaitan tajuk prinsip bernouli. Akhirnya, barulah saya faham apa yang perlu dijawab sebenarnya.Sejam kemudian, Dr nurul memulakan sesi pembelajaran baru iaitu Miskonsepsi dalam sains.

Contoh soalan:-

1.    Hotter object contain heat than colder objects (True) F

2.    Heavier object always fall faster than lighter objects. (false)- because heavier object not always fall faster than lighter because in vacuum the object will fall equally. F

3.    Light object  float while the object is sink. (false)- because object float because of density of object and water. That not because of weight. F

4.    Object  float because there are air in them. ( False) – because water more dense than object not just because air in them. F

5.    An object that is thrown upwards continue to move upwards because the force applied by the hand is still acting on it. (True) FPenerangan

1.    Haba adalah tenaga yang dipindahkan disebabkan perbezaan suhu. Bila berada dalam ‘thermal equilibrium’ haba=0. Haba tidak boleh dikandung.Objek tidak boleh ada haba didalamnya.

          Molekul memindahkan haba dan mengalami tenaga kinetic.

C= tenaga haba yang diperlukan untuk menaiikan suhu 1 darjah celcius pada 1 jisim berat.  •             Tenaga boleh diserap.
  •      Apabila diserap tenaga tersebut dipanggil tenaga dalaman Jika tenaga kinetic meningkat maka tenaga dalamn juga meningkat.

2.    Kalau free fall objek ringan dan berat akan jatuh pada masa yang sama, rintangan udara boleh diabaikan.

3.    2 Faktor penting ialah isipadu sesuatu objek dan daya tujahan dan apungan bergerak serentak.

4.    Jumlah air yang disesarkan adalah sama dengan daya apungan. Lebih banyak cecair yang tersesar lebih mudah untuk objek terapung.

5.    Daya adalah interaksi dengan dua daya.Tuesday, 15 November 2011

Saya, Teknologi dan Media

Salam semua:)

Alhamdulillah hari ini, saya sempat singgah ke blog ni hehehe 

Pada hari isnin 14 hb november 2011, Dr. Nurul telah memberi satu tugasan baru kepada kami. 

Apa yang menarik tentang tugasan kali ini adalah kita akan menjalankan Problem base learning(PBL) + Projek based learning (PjBL) akan digunakan dalam menyiapkan tugasan iniTugasan anda: Gunakan persoalan di atas sebagai titik tolak dan dorongan bagi menghasilkan satu
rancangan perjalanan pembelajaran anda dalam mengintegrasi teknologi dan media di bilik darjah anda
kelak. Huraikan setiap langkah atau keputusan yang anda ambil di sepanjang perjalanan tersebut serta
semua teknologi dan media lama dan baru yang akan anda integrasi di bilik darjah beserta justifikasi
pemilihan. Gunakan kreativiti dan teknologi ICT untuk menghasilkan satu visual perjalanan yang bukan
saja berinformasi bahkan menarik. Paparkan rancangan ini dalam blog anda.

.

Bloom's Taxonomy

"Taxonomy” simply means “classification”, so the well-known taxonomy of learning objectives is an attempt (within the behavioural paradigm) to classify forms and levels of learning

bloomcog.gif (4879 bytes)


Skillful Classifying Deductively
¨What are the categories that you want to classify the given items under?
¨What are the defining characteristics of these categories?
¨What are the characteristics of the items?
¨Based on their characteristics, what categories do the items fall under?
¨What purposes might be served by classifying these items according to this characteristics?

Thinking Based Learning

Skillful Thinking Skills
Creative thinking skills
¤Generating ideas that are novel, original, and significant to the “generator” and/or to others
nskills of flexibility, originality, fluency, elaboration, brainstorming, modification, imagery, associative thinking, attribute listing, metaphorical thinking
¤
Critical thinking skills
¤Judging how worthy of belief or action an idea is based on available reasons and evidence.
ncomparing, parts-whole thinking, classifying, sequencing, ranking, cause/effect, patterning, webbing, analogies, deductive and inductive reasoning, forecasting, planning, hypothesizing, decision making, and critiquing.
Sunday, 13 November 2011

Problem Based Learning (PBL)

       What is PBL??

  • An instructional approach that uses real life ill-structured problems as the impetus for learning (Boud & Feletti, 1997)
  • An instructional strategy in which students confront contextualized, ill-structured problems and strive to find meaningful solutions (Rhem, 1998) 

H
Characteristic of PBL.

lIll-structured, complex problems provide the focal point(s) and stimuli for the course, curriculum and/or program.
lLearning is student-centered. Student is responsible and plan their own learning of content (self-directed)
lFaculty act as a coach or facilitator.
lStudents work in small groups to solve/provide multiple solutions to problems
lLearner assessment is enhanced by self and peer assessment
Kali ini kami perlu menyelesaikan satu masalah yang melibatkan dua orang sahabat 
iaitu Miss Long Hair dan Miss Physics.Dibawah adalah penerangan tentang masalah
tersebut.Kemahiran membuat refleksi

Tujuan membuat refleksi
  ¨Mengenal pasti isu/masalah yang mungkin dihadapi bagi tujuan penambahbaikan
  ¨Mengenal pasti kekuatan yang boleh dimanfaatkan
  ¨Merangka tindakan penambahbaikan dari sudut peribadi dan profesionalisme

Komponen kemahiran membuat refleksi
¨Mengenal pasti isu/masalah yang signifikan
¨Mengenal pasti sumber masalah
¨Melihat masalah dari sudut berbeza dan mengambil kira/mengaplikasi teori dan prinsip pendidikan bagi menerangkan masalah yang dihadapi
¨Mengenal pasti kekuatan yang boleh dimanfaatkan
¨Menyatakan pengajaran yang diperoleh atau kesedaran baru yang timbul
¨Menyatakan langkah-langkah atau tindakan yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah atau menambahbaik amalan

Kemahiran menutup pengajaran

¨Aspek Kognitif

  • Melihat semula/meperkukuh dan meringkaskan hasil pembelajaran
  • Menaksir kefahaman pelajar. Cuba jadikan pengakhiran pelajaran sesuatu yang tidak dapat   dilupakan
  • Pelajar membuat refleksi ke atas apa dan bagaimana mereka belajar dan membuat   kesimpulan
  • Membuat perkaitan dengan pelajaran akan datang
  • Memberi kerja rumah/pembacaan yang sesuai

¨Aspek Sosial

         Nilai afektif: Perasaan mencapai kejayaan dan keseronokan pengalaman belajar. Cuba jadikan  
         pelajar berasa apa yang mereka pelajari itu penting dan istimewa

Kemahiran mengendalikan kerja amali

Tujuan menjalankan amali
  ¨Meningkatkan penguasaan isi kandungan
  ¨Memberi peluang pelajar mengalami tabii, kaedah, dan semangat sains
  ¨Membina kemahiran dan sikap saintifik
  ¨Membina kemahiran berfikir kritis dan kreatif
  ¨Membina kemahiran praktik yang generik
  ¨Membina pengetahuan sains secara empirik
  ¨Membina kemahiran bekerja dalam kumpulan

Prinsip mengendali kerja amali
¨Tentukan objektif kerja amali
¨Tumpukan kepada sebilangan kecil kemahiran sahaja bagi satu-satu pengajaran
¨Sediakan bahan, peralatan, dan sumber secukupnya sebelum amali hendak dijalankan
¨Sebaiknya bahagikan pelajar secara berpasangan atau bertiga (kumpulan kecil)
¨Seimbangkan amali tradisional dengan amali berbentuk inkuiri mengikut kebolehan pelajar
¨Wujudkan persekitaran yang mengujakan, meransang sifat ingin tahu, dan bersemangat sains di makmal
¨Beri peringatan tentang peraturan keselamatan di makmal
¨Ajar terlebih dahulu kemahiran asas kerja amali bagi mengelak kemalangan dan cara bertindak apabila berlaku kemalangan


Gambar kenangan semasa sem 2 kt makmal research hehehe